Paza si protectie

  • Departamentul de Paza, constituit ca o structura specifica de aparare si protectie, dispune de agenti de securitate specializati, cu experienta, formare profesionala si psihica in conformitate cu legislatia in vigoare, autorizati de catre organismele abilitate si posesori de certificate emise de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Asiguram paza obiectivelor, bunurilor si valorilor de importanta speciala, cu agenti dotati cu arme letale si neletale. Suntem specializati in paza sediilor si filialelor intreprinderilor de stat, unitatilor medicale si de invatamant, depozitelor, etc.

 

Prin calitatea serviciilor prestate şi prin acoperirea optimă pe intreg judetul Suceava, SECURITY MANAGEMENT a dobândit un prestigiu binemeritat, încrederea şi aprecierea clienţilor, impunându-se pe piaţa de profil prin activitatea desfăşurată în obiective de maximă dificultate şi cu specific diferit, dispuse în zone aglomerate sau izolate.